PDF Kitaplar sayfamız "Çizgi Söğüt Gölgesi-İçimizi Isıtanlar" PDF kitabı ve sesli anlatımları ile yenilendi.

İçimizi Isıtanlar

Eğitimli insanlar topluma borçludurlar. Bir işin nasıl yapılabileceğini biliyorken bir başkasının yapamadığını görüp susmaları kendilerini yetiştiren o topluma ihanettir.

Çizgi Market

Çizgi Market'ten satın aldığınız ürünlerle birlikte "Ben de Sonunda Bilgisayarcı Oldum" adlı kitabımı isteyebilirsiniz.

TÜBİDER 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Süreci

Accredited1Akreditasyon yetkilendirilmiş bir kuruluşun, belli işleri yapan bir kuruluş ya da kişinin yeterliliğine resmi tanınırlık verilmesi işlemidir. Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. (1) 
 
Bu makalede, TÜBİDER VOC Test Merkezleri Projesi çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumundan Sınav ve Belgelendirme yetkisine sahip olabilmek için alınması gereken TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) TS EN ISO/IEC 17024 standardı akreditasyonu sürecinde karşılaşılan sorunlar ve bunlara getirilen çözümler irdelenmiştir. TÜRKAK dokümanları ve bu süreç içinde elde edilen makalelerden derlenen bu yazımızda verilen örnekler özel görünse de birçok önemli ipucunu kapsamaktadır.

Akredite edilmiş bir hizmet, o hizmetin sunumunun uluslararası kabul görmüş kalite yeterlilik kriterlerine uygun olduğunun akreditasyon hizmeti verme konusunda yetkilendirilmiş, bağımsız ve tarafsız bir akreditasyon kuruluşu tarafından tescil edildiğini ifade eder.

Akreditasyonun Yararları:

–          Sistematik yaklaşımı gerektirir,
–          Kalite iyileştirme girişimlerinin başlatılmasını destekler,
–          Paydaşların kalite iyileştirme faaliyetlerine katılımını sağlar,
–          Finansal destek sağlamak için mesnet oluşturur,
–          Mezunların işe yerleşmesine destek sağlar,
–          Uluslararası tanınırlık sağlar,
–          Motivasyon ve özgüven sağlar,
–          Kurumsal değişimi sağlar,
–          Nitelikli akademik ortam oluşturulmasına destek verir,
–          Çıktıların kalitesini iyileştirir.
(2)

2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlayan TÜRKAK, 2008 yılı itibari ile karşılıklı tanınma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarındaki Avrupa Akreditasyon Birliği (EA),  Uluslararası Akreditasyon Forumunun (IAF) ve  Uluslararası Laboratuvar Akreditasyonu Birliğinin (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır.

Accredited3(TS EN) ISO/IEC 17024 standardı personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır. (TS EN) ISO/IEC 17024 standardının başlıca amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır.

(TS EN) ISO/IEC 17024 standardı, genel hatlarıyla, personel belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sisteminin gereği olan bir dizi şartı içerir. Öncelikle akredite olacak personel belgelendirme kuruluşları şunu unutmamalıdır; akreditasyon kararlılık ister, akreditasyon gönüllülük ister, akreditasyon yetkilendirme demektir.

Akreditasyon kuruluşları (TÜRKAK , DAR , UKAS vb gibi), akredite ettikleri personel belgelendirme kuruluş, firma veya şirketlerini akredite ettiğinde kendi logosunu kullanma yani kendi imajının yetkisini kullanma hakkını da vermektedir. Yetki verilen kuruluşlarda yapılacak yanlış uygulamalar, yetki veren kuruluşun da yetki verme kriterlerini sorgulamasına neden olmaktadır. Bu nedenle akreditasyon kuruluşlarının yetki verirken yanlış faaliyetlerin ve uygulamaların ortaya çıkmaması için bütün önlemleri alması gerekir. Bu anlamda yayınlanmış olan (TS EN) ISO/IEC 17024 standardı bir personel belgelendirme kuruluşunda olması gereken bütün şartları kapsamaktadır. Ayrıca akredite olacak personel belgelendirme kuruluşlarının sadece ISO 17024 standardını uygulamaları yetmemekte, finansal ve mali açıdan sıkıntılı olmaması gerekmektedir. Akreditasyon kurumlarının akredite olacak personel belgelendirme firma veya şirketlerinin finansal ve mali kaynakları bu nedenle incelenmektedir. (3)

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel belgelendirmesi yapacak kuruluşların öncelikle aşağıdaki yapıları oluşturması ve TÜRKAK şartlarına göre belirlenen (3 veya 6 ay) bir süre bunları çalıştırıyor olması gerekmektedir.

• Belgelendirme Programının oluşturulması,
• Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi,
• Sınav Programının oluşturulması ve duyurulması,
• Güvenli Alanlarda Gözetmen Eşliğinde Sınavın Gerçekleştirilmesi,
• Adayın değerlendirilmesi,
• Belgenin verilmesi,
• Belgenin geçerlilik, yenilenme, kullanımının belirlenmesi,
• Tarafların mali yükümlülükleri,
• Belge Takip ve yenilenmesinin değerlendirmeleri,
• Belgenin askıya alınması veya iptali,
• Şikayetlerin ve itirazların değerlendirilmesi.

Accredited4Bu yapılara örnek vermek için www.voctest.org adresindeki alt yapımızı inceleyebilirsiniz. TÜBİDER Voc-Test Merkezinde gerçekleştirdiğimiz tüm ölçme ve değerlendirme süreçlerinde, özel olarak geliştirilmiş bir yazılım sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede, bilişim sektörüne yakışan bir uygulama ile A’dan Z’ye tüm sınav süreçlerini veri otomasyon sistemi ile takip edilmektedir. TÜBİDER Voc-Test Merkezinde yasal olarak ıslak imza bulunması zorunlu olmayan tüm kayıt ve işlemler, dijital olarak saklanmakta ve işlenmektedir. Böylece hem her açıdan çevre dostu bir iş süreci icra edilmekte, hem de her türlü veriye hızlı ve güvenli bir biçimde erişim sağlanmaktadır. 

  • IBT sınav sistemi hakkında bilgi almak için buraya tıklayın…
  • Yönetim ve Sınav Yazılımımızı daha detaylı incelemek için buraya tıklayın…

Bu yapıları sağladıktan sonra (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu için ipuçları ve süreçlerde bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu için temel fikir “Yaptığını yaz, yazdığını yap.” şeklinde özetlenebilir. Sınav ve belgelendirme sisteminizi doğru bir şekilde kurgularken dikkat edilmesi gereken temel konular, kurumsal yapı, organizasyon şeması, Kalite El Kitabı ve diğer dokümantasyon olarak sınıflandırılabilir. (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu için öncelikle TSE’den standarda ait dokümanı satın almalısınız. (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu Standardının maddelerini ve uygulama aşamalarında ait notlarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Standardı

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standart ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
  3.1 İtiraz
  3.2 Aday
  3.3 Belgelendirme prosesi
  3.4 Belgelendirme programı
  3.5 Belgelendirme sistemi
  3.6 Yeterlilik
  3.7 Şikâyet
  3.8 Değerlendirme
  3.9 Sınav
  3.10 Sınavı yapan
  3.11 Nitelendirme
4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar
  4.1 Belgelendirme kuruluşu
  4.2 Organizasyon yapısı
  4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
  4.4 Yönetim sistemi
  4.5 Taşeron kullanımı
  4.6 Kayıtlar
  4.7 Gizlilik
  4.8 Güvenlik
5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar
  5.1 Genel
  5.2 Sınav yapacaklar için şartlar
6 Belgelendirme prosesi
  6.1 Uygulama
  6.2 Değerlendirme
  6.3 Belgelendirme konusunda karar
  6.4 Gözetim
  6.5 Yeniden belgelendirme
  6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı
Ek A (Bilgi için) – Personel için belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
Kaynaklar

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu için TÜRKAK denetlemesine girmeden önce mutlaka İç Tetkik yapılmalı/yaptırılmalıdır. Böylece akreditasyon için kendi kendinizi sınamış ve eksiklerinizi de tespit etmiş olursunuz.

Accredited5Kurumsal Yapı: Belgelendirme kuruluşunun bağımsız bir iktisadi yapısı olması gerekir. Bu kuruluş herhangi bir STK’na veya bir üst kuruluşa ait bir işletme ise bu işletmenin farklı kurumsal hukuki bir karar mekanizması olması, ayrı bir web sitesinde tanıtımının yapılması ve karar defterinde bunun belirgin olarak tanımlanmış olması gerekir. STK’ların kurduğu iktisadi işletmenin ayrı bir yönetimi, karar defteri ve yaptığı faaliyetleri net olarak görünür olmalıdır. Bu durumu belgelendirecek deliller; ticaret sicil gazeteleri, kararlar ve çalışır durumdaki güncel içeriği barındıran web sayfaları olacaktır. Personel belgelendirme faaliyetlerinde akredite olmak isterken işletmenin web sitesinde bununla ilgili bir bölüm veya bilgi olmaması kabul edilemezdir.

Kalite Dokümantasyonu: Kalite dokümanlarının 17024 standardına göre hazırlanması için iki yol bulunmaktadır. Bu standardın detaylarına hâkim bir kişi veya kurumdan danışmanlık hizmeti almak veya bir kurum personeli tarafından bu dokümanların hazırlanması. İkinci yöntem her zaman için önemle önerilen yöntemdir çünkü kalite dokümanlarınızı hazırlayan kişinin bizzat kalite yöneticinizin olması son derece önemlidir. TÜRKAK denetim sırasında danışman ekip ile değil, kalite yöneticiniz ile muhatap olacaktır. Her kuruluşun kalite dokümantasyonu, sadece kuruma özel olacaktır. Kalite dokümantasyonu birçok genel bölüm içerse bile, kurumunuzun işleyişine has olacağından bu dokümanları hazırlamak için en doğru kişi aktif olarak bu süreçlerin içinde görev yapacak olan kalite yöneticiniz olacaktır. Kalite dokümanlarının danışmanlar tarafından hazırlanması durumunda, başta kalite yöneticiniz olmak üzere kurum personeliniz hiçbir zaman tam olarak 17024 standardına akredite olmanın anlamını ve gerekliliklerini tam olarak kavrayamayacaktır.

Yapılan Her İşlemin Tanımlı Olması: Kalite dokümanlarının hazırlanmasında referans noktanız; yaptığınız her işin mutlaka tanımlı olmasıdır. Sizin “e zaten o iş öyle olur; bunu da mı yazacağız” dediğiniz her konu için tek cevap vardır; “evet”. Örneğin; personelin performansını kurum yöneticiniz mesleki tecrübesi ile değerlendiriyorsa o yapacağı değerlendirmenin nasıl olacağı belirlenmeli ve yaptığı değerlendirme kayıt altına alınmalıdır.

Başka Kalite Dokümanlarını Referans Alma: Her kuruluşun kalite dokümantasyonu, sadece kuruma özeldir. Diğer bir kuruluşun tanımladığı 30 ayrı prosedüre ihtiyacınız olmayabilirken, sizin fazladan 25 tane prosedürünüz de olabilir. Diğer kurumlarda kabul ve onay gören kalite süreçleri sizin kurumunuzda kabul göremeyebilir. Bu sebeple hiçbir kurumun kalite dokümantasyonunu aynen kendinize uygulamaya çalışmayın. Temin edebiliyorsanız birçok farklı kurumdan referans dokümanlar alın, onları yol gösterici olarak kullanın ancak sakın birebir bağlı kalmayın.

İmza/Onay Yetkisi: Kalite dokümanlarının yayınlanması, personel atama kararlarının imzalanması, personel ile yapılacak olan sözleşmeler, sertifikalar vb. dokümanlara kimlerin imza atacağı son derece önemlidir. Örneğin belgelendirme merkezi koordinatörü/yöneticisi, kendisi ile ilgili bir atama kararı, görev değişikliği vb. işlemlerle yetkisiz işlem yapıyor durumuna düşmemelidir. Kalite dokümanları işletmenin yönetim kurulu başkanı, müdürü vb. en tepe yöneticisi tarafından onaylanmalıdır.
Mesleki Mesuliyet Sigortası: Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar. (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonu için belgelendirme karar vericilerinin bu sigortasının yapılması gerekmektedir. Ne yazık ki bu konuda tartışmalı bazı konular bulunmaktadır. Bu sebeple tavsiyemiz sigortayı yaptırmadan önce taslak poliçe için TÜRKAK onayını almanızdır.

Belgelendirme kuruluşları için şartlar: Belgelendirme kuruluşunun politikalarının, prosedürlerinin ve bunların uygulamalarının tüm adaylar için adil ve tarafsız olması, bununla birlikte bu prosedürlerin ilgili mevzuat ve şartlara uygunluğunun sağlanmış olması gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu aynı zamanda bir eğitim kurumu niteliğini de taşıyorsa organizasyon yapılarında ölçme değerlendirme, karar verme süreçlerinin tamamen bağımsız olduğu kanıtlanmalıdır. Toplumdaki genel inanışa benzer, “bir kapıdan girip eğitim alan kişi, diğer kapıdan belgeli olarak çıkacak” şeklinde düşünülmemelidir. Belgelendirme kuruluşu, talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, kapsamının genişletilmesi ya da daraltılması ile ilgili konulara ilişkin politika ve prosedürlerini doğru tanımlamalıdır.

Organizasyon Yapısı: Belgelendirme kuruluşu yeterliliği, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda taraflara güven verecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Belgelendirme kuruluşu adayların yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotların ve mekanizmaların sürekliliğini ve gelişimini sağlayacak uygun politika ve prosedürleri oluşturmalıdır. Belgelendirme yapacak kurum internet erişimi, program kullanımı, sunucu hizmeti ve benzeri kurumun ihtiyacı olan hizmet veya hizmetleri dışarıdan temin etmeyi seçmiş ise mutlaka karşılıklı hukuki gizlilik ve tarafsızlık anlaşmalarını yapması gerekmektedir.

Yönetim Sistemi: Belgelendirme kuruluşu, bu standardın bütün şartlarını içeren ve etkin şekilde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemi oluşturmalıdır. Tarafsızlık Komitesi, Program Komitesi, Ölçme Değerlendirme Komisyonu, İtiraz ve Şikâyet değerlendirme Komisyonu vb. komite ve komisyonların kurumun tarafsız, adil, ölçülebilir ve hatasız sınav ve belgelendirme yapması için ast/üst ilişkileri detaylı bir şekilde irdelenerek doğru bir şekilde organize edilmiş olması gerekmektedir.
Belgelendirme Kuruluşu Personeli İçin Şartlar: Belgelendirme prosesi, bu kurumun bünyesinde yer alan kadrolu ya da anlaşmalı çalışanlarının yeterlilikleri ile ilgili şartları tanımlamalıdır. Belgelendirme yapacak kurumun tüm komitelerde görevli personelin tarafsızlık sözleşmeleri, nasıl seçildiklerine dair raporlar ve atama kararları kalite dokümanlarına ve başvuru dosyasına eklenmelidir.

Sınav Yapacaklar İçin Şartlar: Sınav yapacaklar belgelendirme kuruluşunun yeterlilikle ilgili standartlarını ve ilgili diğer dokümanları temel alan şartları karşılamalıdır. Tüm personel ile tarafsızlık sözleşmeleri imzalanmalıdır.

Accredited6Belgelendirme Prosesi: Belgelendirme kuruluşu, talep edildiğinde, uygulanmakta olan, her belgelendirme programına uygun, belgelendirme şartlarını içeren tüm dokümanlarla birlikte, başvuranların hakları ve belgelendirilmiş personelin uyması gereken kuralları da içeren görevler dâhil belgelendirme prosesinin ayrıntılı bir açıklamasını sağlamalıdır. Belgelendirme kuruluşu başvuruyu gözden geçirmeli ve gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmelidir. Belgelendirme programına uygun olarak adayın yeterliği yazılı, sözlü, performans ya da uygun diğer araçlarla sınava tabi tutulmaktadır. Kuruluş, adayın performans ve değerlendirme sonuçlarının kapsamlı şekilde raporlanmasını sağlayan prosedürleri oluşturmalıdır. Adayın belgelendirilmesi konusundaki karar, sadece belgelendirme kuruluşu tarafından ve adayın sınavında ya da eğitiminde yer almamış kişiler tarafından verilebilmektedir. Belgelendirme kuruluşu, belgelendirilen kişinin ilgili şartlara uygunluğunun izlenmesi için proaktif bir gözetim prosesi de oluşturmalıdır.

Personel Atamaları: İster kadrolu, ister dışarıdan sözleşmeli olarak kuruluşta görev yapacak olan kişilerin, hangi görevlere, hangi değerlendirmeler yapılarak atandığının bir atama kararı ile kayıt altına alınması gerekmektedir. Örneğin bir üniversite öğretim üyesi program komitesinde görev yapıyorsa, bunu maalesef sadece şifahi olarak veya sadece organizasyon şemasına adını yazarak bu göreve atayamazsınız. Yapıda görev alacak olan her kişi ile hangi şartlarda çalıştığınızı gösterir bir sözleşmeniz, bu kişiyi neden ve hangi niteliklerine göre o göreve atadığınıza dair bir karar metniniz ve o kişinin imzaladığı bir tarafsız hizmet ve gizlilik beyanı gerekmektedir. Bunun dışında informel olarak yapılacak görevlendirmeler, tarafsızlığınızı gölgeleyecek önemli bir uygunsuzluk olacaktır.

Komite Üyelerinin Nitelikleri: Komitelerin kurulması ve çalışır durumda olması akreditasyon kapsamında üzerinde en çok durulan hususlardan birisidir. Örneğin bir tarafsızlık komitesinin üyelerinin hepsinin işletmenin bağlı olduğu bir STK’nın yönetim kurulu üyelerinden olması, komite üyelerinin hepsinin aynı meslek grubu ve eğitim seviyesinden olması gibi durumlar kabul edilmemektedir. Program komitesinde sadece akademisyenlerin olması önerilmeyen bir durumdur. Program komitesinde farklı yaş, eğitim ve statüye sahip kişiler; hatta belgelendirdiğiniz bir kişinin bulunması önerilmektedir. Bu kişileri seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kurumda bir toplantı yapılacağı zaman katılım sağlayabilecek kişilerin olmasıdır. Ayrıca bu kişilerin kim tarafından görevlendirileceği veya görevden alınacağı da kalite dokümantasyonunda açıkça belirtilmelidir.

Tarafsız Hizmet ve Gizlilik Beyanları: Bu beyanların içeriğinin kurumunuzun süreçlerine tam uygun olması son derece önemlidir. Ticari veya bireysel ilişkilerin anlaşılır şekilde ifade edilmesi zorunludur. Belgede personelin imzasının yanında, belgenin imzalandığı tarih de mutlaka yer almalıdır.

İç Tetkik: Kalite faaliyetlerinin ve ilgili sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyup uymadığını ve bu uygulamaların etkin uygulanıp ve hedefleri başarmak için uygun olup olmadığını tespit ve saptamak için yapılan sistematik ve bağımsız incelemedir. İç tetkik bir kuruluşun yönetim sisteminin bu konuda eğitim almış kendi personeli veya anlaşmalı bir dış kurum veya kişi tarafından denetlenmesidir. Bu faaliyet ile ilgili olarak standardın üzerinde durduğu en önemli konu iç tetkiki yapan personelin bağımsızlığı (kişi kendi işini denetleyememesi) ve belirli bir takvimde bu denetimlerin yapılması ve raporlanmasıdır. (TS EN) ISO/IEC 17024 standardına göre personel belgelendirmesi yapacak TÜBİDER İktisadi İşletmesi, iki personelinin bu eğitimleri veren bir kuruluşta eğitim ve sertifika almasını sağlayarak iç tetkik işlemini kendi bünyesinde çözmüştür.

Yönetimin Gözden Geçirmesi: İç tetkik faaliyetine paralel olarak mutlaka üst yönetimin gözden geçirmesi toplantıları yapılmalıdır. Bu toplantı bir nevi üst yönetime yapılan sunum niteliğindedir. Ana gündem olarak iç tetkik sonucu elde edilen bulguların üst yönetimle değerlendirmesi yapılmaktadır.

Accredited7Sertifikaların Niteliği: Vereceğiniz sertifikalarda yer alacak TÜRKAK logosunun kurumunuzun logosundan daha geride olması şarttır. Kurum logosuyla aynı büyüklükte, konumda veya daha büyük; yani daha ön planda olacak şekilde TÜRKAK sembolünüzü kullanamazsınız. Ayrıca sertifika üzerinde verildiği ilgili ulusal yeterliliğin adı, revizyon numarası ve tarihi mutlaka yer almalıdır.

Dijital Süreçler ve Arşivleme: Kalite kayıtlarının basılı nüshalarının saklanması, korunması ve arşivlenmesi kadar; bilgisayar ortamında bulunan veriler ile ilgili olan saklama, koruma ve arşivleme süreçlerinin de net olarak tanımlanması gereklidir. Kullandığınız sınav yazılımının sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağı, kalite sistemi revize edildiğinde programın nasıl revize edileceği, bu verilerin güvenliğinin nasıl sağlandığı; güvenlik duvarları ve sunucu odası erişimlerine kadar tüm süreçleriniz sorgulanacaktır.

Son olarak (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyonunda gerekli belge ve dokümanların listesini aşağıda verilmektedir. TÜBİDER İktisadi işletmesi olarak bu konuda herhangi bir yardım talep eden tüm STK’lara gönüllü olarak yardım etmeyi bir borç biliriz. (nsaral@cizgi.com.tr)

(TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 

1.  Organizasyon El Kitabı
2. Kalite El Kitabı
3. Kuruluş Politikası (Tarafsızlık, gizlilik, diğer aktivitelerden bağımsızlık vs.)
4. Organizasyon Şeması (sözleşmeli personel dahil)
5. Atama Duyuruları
• Yönetim 

• Teknik danışmanlar 
• Belgelendirme programı komitesi 
6. Görev Tanımları
• Yönetim 

• Teknik danışmanlar 
• Belgelendirme programı komitesi 
• Sözleşmeli personel 
7. Prosedürler
• Dokümanların Kontrolü Prosedürü 

• Kayıtların Kontrolü Prosedürü 
• Dış Kaynaklı Hizmet (Taşeron Kullanımı) Prosedürü 
• Yönetim ve Komitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü 
• Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürü 
• Veri Analizi (Müşteri memnuniyeti, sınav sonuçları, uygulama başarısı vb.) Prosedürü 
• Başvuruların Kabulü Prosedürü 
• Sınavların Uygulanması Prosedürü 
• Belgelendirme Prosedürü 
• Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması Prosedürü 
• Belgenin Kapsamında Değişiklik Prosedürü 
• Belge Askıya Alma/İptal Prosedürü 
• Gizliliğin Korunması Prosedürü 
• Marka/Logo Kullanımı Prosedürü 
• Belgelendirme Programının Sürekliliği ve Güncellenmesi Prosedürü 
• Gözetim (Belgelendirilmiş kişilerin usulsüz kullanım yapıp yapmadığının takibi) Prosedürü 
8. Listeler
• Personel listesi 

• Sözleşmeli personel listesi 
• Etik kurallar listesi 
• Güncel dokümanların listesi 
9. Prosesler
• Sınav değerlendirme 

• Belgelendirme 
10.  Diğer Gerekli Dokümanlar Formlar Kayıtlar ve Belgeler
• Sınav değerlendirenlerin yeterlilik sertifikası 

• Sözleşmeler 
• Toplantı tutanakları 
• Gözden geçirme raporları 
• Sınav sonuç raporları 
• Uygulama, sınav vb. raporları 
• Finansal kaynaklara kanıt oluşturan belgeler 
• Personelle yapılan gizlilik anlaşmaları 
• Veri analiz raporları

 

(1) Akreditasyon nedir? (TÜRKAK Dokümanı)?

(2) Akteditasyon nedir? (Selçuk Üniversitesi)

(3) Akreditasyon nedir, nasıl olur? 

 

 

 

 

Leave a Reply